Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Konec roku? Nechte si od žáků napsat zpětnou vazbu!

Na závěr roku se ideálně hodí zjistit, jak naše hry a projekty fungovaly. A především, co si o tom myslí samotní žáci. Poslední hodiny dějepisu v roce si už tradičně nechávám pro zpětnou vazbu. Zpočátku to byla nezbytnost, spoustu věcí jsem zkoušela poprvé...
Používala jsem tedy jednoduché lístečky, kde z jedné strany žáci hodnotili obsah hodin a z druhé strany můj přístup k sobě.
Zpětnou vazbu sebe i kohokoliv jiného žáci dělají neradi. Ačkoliv jsem vybízela k co největší kritice, pouze asi 20 % žáků to brala poctivě a já jsem mohla na základě jejich hodnocení v dalším roce něco změnit.
Do toho je třeba vzít v potaz, že neradi píšou. Takže jsem letos jsem konečně vytvořila elektronickou verzi pomocí google formulářů: Zde jsem mohla využít širší škálu nástrojů a do příštích let si formulář určitě ještě vylepším. Možná zapojím i otázky, které by mapovaly, jaký je žák typ z hlediska učení, apod. Vesměs se všichni mnohem více zamysleli a rozepsali a já mám přes prázdniny zase nad čím pře…
Nejnovější příspěvky

Vzhůru do Japonska a Číny v 19. století, opět na křídlech komiksu.

Exotická témata žáky vždy nadchnou. V kombinaci s komiksem jsou téměř neodolatelná. V kapitole o postoji mocností k ostatnímu světu v 19. století můžete opět využít část komiksu od Larryho Gonicka. Opiové války a samurajové, koho by to nebavilo!

1) Rozdělte žáky ve třídě na polovinu - všichni žáci dostanou pracovní list společný pro oba komiksy, první polovina dostane komiks k Číně a druhá polovina komiks k Japonsku. Z důvodu úspory papíru většinu dávám do dvojice. Je i vhodné, aby ve dvojici dumali nad otázkami v listu. Komiks k Číně stáhnete zde. Komiks k Japonsku zde.
Konečně pracovní list najdete tady. Upozorněte žáky, že k danému komiksu se vztahuje jen polovina pracovního listu (viz nadpisy).
Záleží na tom, jak máte rychlé čtenáře, komiks si poté obě poloviny prohodí a pročtou. Aktivita se vám může protáhnout do další hodiny.

2) V další hodině využívám pro shrnutí a upevnění poznatků krásný dokument z dílny BBC Dějiny světa: průmyslový věk.Odkaz vás nedovede k samotnému dokumentu…

Občanská válka v USA s pomocí počítačové hry? Proč ne!

Když jsem byla před 4 lety na semináři ÚSTR o "Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů", vyzkoušeli jsme si tehdy hlavně novou hru Československo 3889. (O zkušenosti s ní se ráda podělím v nějakém dalším příspěvku.)
Mimo to jsme ale mluvili o dalších již existujících počítačových hrách, které by šlo ve výuce využít. Díky lektorům jsem objevila a začala využívat webovou stránku Mission US, která se věnuje důležitým úsekům amerických dějin.
Na stránkách najdete 5 různých her, v nichž se žáci ocitnou v roli přibližně 14-letých postav uprostřed zásadních historických událostí.
1. mise - For Crown or Colony mapuje události vzniku samostatných USA v roce 1770. Hlavní hrdina se ocitne v Bostonu.
2. mise - Flight to Freedom je z období předcházejícímu občanské válce v USA a sleduje osudy uprchlé mladé otrokyně.
3. mise - A Cheyenne Odyssey seznámí děti s tradičním životem původních obyvatel.
4. mise - City of Immigrants sleduje osudy mladé ruské imigrantky v USA v ro…

Jak se žilo v 19. století?

Dnes vám nabízím aktivitu na jednu hodinu, kterou připravila v rámci jedné prohlídky k tématu z 19. století Lucie Winklerová (čerpala hlavně z Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století Mileny Lenderové a kol.) Aktivita je vlastně poměrně jednoduchá, ale krásně funguje a žáky to baví. Počítá se s počtem 12 lidí ve skupině (100 %), takže si musíte poměry náležitě upravit podle počtu dětí ve třídě. Jde o to, že žáky různě seskupujete nebo je necháte hádat a oni "na vlastní kůži" zjišťují, jaké by měli šance a životní podmínky v 19. století.

Ideálně hrajte někde ve volném prostoru ve třídě, klidně i venku. Jediné, co budete potřebovat je míček.
Z hlediska metody je někdy lepší, když neřeknete, podle čeho je dělíte. Tučně jsou vypsané otázky a témata, kurzívou pokyny pro vás (v uvozovkách, to co přímo můžete říkat/ bez uvozovek, co máte ukazovat), které můžete dávat dětem (upravte si dle svého), normálním písmem jsou odpovědi.

1) Rozvrstvení společnosti (neříkat dopřed…

Keltové - díváme se, posloucháme a hrajeme si

S oblíbenými tématy prozatím nekončím. Podobně jako zámořské objevy v předchozím příspěvku, i Keltové jsou veskrze oblíbení učiteli i žáky. Neztrácí se v hromadě podrobných informací, naopak jsou zahaleni v mírném tajemnu a tím se činí ještě atraktivnějšími.

1) Keltové mi většinou přeruší dvouměsíční římský monopol v dějepisu a jsou vítaným osvěžením. Zahájit můžete dílemKompas Času Keltové, který sice není na Youtube ani ČT, ale dá se snadno stáhnout. Poslouží jako dobrý a stručný úvod, má krásných 10 minut. Pracovní list na míru najdete zde.

2) Dále jsem poprvé zkoušela pracovat také s Toulkami českou minulostí, konkrétně s 10. dílem Keltové mezi námi. Žáci jej individuálně vyslechnou na PC. Je na vás, jaké úkoly k nim zadáte. Nabízí zadat např. aktivitu do sešitu: O KELTECH JSEM VĚDĚL/NEVĚDĚL, ŽE... na rozpůlenou stránku. Důležité je, že jsou v 28 minutové nahrávce zmíněné informace, které využijí v následující hře.

3) Keltové v kostce - Albi hra
O tvorbě této hry jsem psala již v pří…

Hravě objevíme Ameriku a směle doplujeme do Indie

Zámořské objevy mají rádi většinou jak učitelé, tak žáci. Ten nádech dobrodružství a vítr v zádech jako bychom cítili i my v zatuchlých učebnách... Vyrobit proto hru, při které by se žáci dozvěděli základní i nadstavbové informace, se vyloženě nabízí. Následující hra vznikla díky naší akční hravé 7. třídě, její podobu i pravidla jsme pilovali v intenzivním 20 minutovém brainstormingu.
Můžete si hru vyrobit celou sami, ale z hlediska maximálního využití naší minimální dotace navrhuji následující postup:

1) Rozdělte žáky do osmi skupin. 
Každé skupině přidělte losem či podle jejich zájmu jednoho z mořeplavců, kteří jsou zpracováni v kartičkách zde. (Pokud chcete nějakého přidat, nabízel by se Vasco Núñez de Balboa.) 
Nechte je, ať s pomocí internetu, učebnice či další literatury (pokud máte) a především dějepisného atlasu zjistí, kudy jejich mořeplavec plul. Kartičky jim předem vytiskněte (každá stránka je věnována jednomu mořeplavci, záda kartičky najdete dále v dokumentu) a nechte je, ať…

Národní obrození a rok 1848. Věčně proklínané, může být zajímavé?

V tématu  národního obrození vidím pro rozvíjení různých metodických přístupů ještě poměrně velký prostor... Následující příspěvek je spíše první vlaštovkou. Osobně vnímám toto období jako zajímavé, plné změn a pohnutých osobních osudů. Téma jde často do groteskních nadsázek, s kterými se dá krásně pracovat.
Abychom se v látce nebabrali úmorně zvlášť v dějepise a zvlášť literatuře, vidím jako přínosné zde intenzivně spolupracovat s učitelem/kou ČJ.
1) Začátek tématu otvírám většinou malým teoretickým seznámením. Různých použitelných prezentací s tradičním dělením národního obrození najdete spoustu. Protože nevykládám v hodině často, žáci to berou jako příjemnou změnu... Žáky upozorňuji především na následující:
Podle čeho se určuje národ (rozdíl mezi starším geografickým a novým jazykovým pojetím)Napojení myšlenek samostatného národa na myšlenku romantismu - bylo to prostě něco jedinečného, snažit se mluvit a psát česky ve vyšších vrstvách. Postupem času už to bylo in.Napojení na průmys…