Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Národní obrození a rok 1848. Věčně proklínané, může být zajímavé?

V tématu  národního obrození vidím pro rozvíjení různých metodických přístupů ještě poměrně velký prostor... Následující příspěvek je spíše první vlaštovkou. Osobně vnímám toto období jako zajímavé, plné změn a pohnutých osobních osudů. Téma jde často do groteskních nadsázek, s kterými se dá krásně pracovat.
Abychom se v látce nebabrali úmorně zvlášť v dějepise a zvlášť literatuře, vidím jako přínosné zde intenzivně spolupracovat s učitelem/kou ČJ.
1) Začátek tématu otvírám většinou malým teoretickým seznámením. Různých použitelných prezentací s tradičním dělením národního obrození najdete spoustu. Protože nevykládám v hodině často, žáci to berou jako příjemnou změnu... Žáky upozorňuji především na následující:
Podle čeho se určuje národ (rozdíl mezi starším geografickým a novým jazykovým pojetím)Napojení myšlenek samostatného národa na myšlenku romantismu - bylo to prostě něco jedinečného, snažit se mluvit a psát česky ve vyšších vrstvách. Postupem času už to bylo in.Napojení na průmys…
Nejnovější příspěvky

Založení Říma a jak fungovala římská republika?

Právě jsem zjistila, že k antice jsem ještě nenabídla žádnou aktivitu s komiksy! Což je třeba napravit, protože ty od Larryho Gonicka jsou vážně vtipné... (a jako bonus se člověk i něco naučí).

1) Založení Říma
Do dějin starověkého Říma vplouváme z vod mýtů a pověstí. Zde můžete použít dva různé video-zdroje známé pověsti o Romulovi a Rémovi.
Buď znovu využijete animovaný film z Bohové a hrdinové antických mýtů, který má krásných 16 minut a věnuje se i Etruskům. Nebo můžete pustit začátek první části Kompasu času ke Starověkému Římu (není na youtube, ale lze snadno sehnat), kde je krásně vysvětleno mýtické propojení Římanů na starověkou Tróju.2) Slož rozstříhaný komiks
Po shlédnutí příběhu můžete ověřit jeho pochopení tím, že žákům poskytnete rozstříhanou část komiksu již zmiňovaného Larryho Gonicka. Díky této aktivitě si žáci musí texty v  komiksu skutečně přečíst, jinak to nesloží dobře. (Můžete si přitom rovnou odškrtnout rozvíjení čtenářské gramotnosti.)
Komiks je černobílý, takže l…

Husité - rozcestník nápadů 2

Navazuji na svůj předchozí příspěvek s nápady k Janu Husovi a husitům...

5) Inspirace od Kláry Smolíkové zdaleka nekončí.  Využijte i její knihu H. U. S. (Hus úplně světovej).
S touto knihou jsem zatím nepracovala, vyzkoušení je na vás. Jak sama autorka píše, práce s ní již cílí na kritické uvažování o husitství, pokročilejší práci s textem a interpretací historie. I k této knize můžete využít pracovní listy, které najdete zdezde zde.


Já sama se chystám využít pracovní list se stromem církví, až se budeme věnovat reformaci.

6) Konečně můžete zcela zavrhnout vše předchozí a využít husitské téma k rozvoji čtenářské gramotnosti. Velmi důkladně připravené pracovní listy a k nim pracovní texty najde webu České školy bez hranic. Jsou skutečně podrobné a obsáhlé. Dovolila jsem si je pro své potřeby upravit. Pracovní text (zde) jsem vytiskla zvlášť a označila pod každý úkol čísla odpovědí, které žáci najdou na rozkopírovaném pracovním listu zde (vše jsem tiskla opět formou 2 stránky na jed…

Husité - rozcestník nápadů 1

Existují určitá témata, u kterých nevíte, co zkusit s žáky dřív. Jan Hus a husité jsou jedním z nich. Proto pojmu tento příspěvek opět jako rozcestník nápadů. Určitě nepůjde stihnout všechno, ale však vy si něco vyberete...

1) Pro pochopení role církve ve středověku můžete využít následující pracovní list Romana Anýže, který je volně ke stažení zde.

2) Jako rychlý úvod do problematiky lze opět využít Dějiny udatného českého národa (díly 43 až 45). Tentokrát jsem nepsala pracovní listy na míru, protože existují skvělé materiály od Kláry Smolíkové. Její knihy, které určitě rádi využijí i vaši kolegové z 1. stupně, se vám rozhodně budou hodit. Zmiňovala jsem je již v letním příspěvku, kde jsem se rozepsala o jejím workshopu k tvorbě a čtení komiksu.
Mimochodem doporučuji workshop objednat do školy. Můžete využít opět na obou stupních ZŠ, žáci byli veskrze nadšení a řada učitelek se dovzdělala v oblasti, ve které se děti cítí jako doma. Workshop se hodí využít i pokud chcete s tvorbou komiks…

První republika - desková hra

Dnešní příspěvek může být inspirací k výrobě vlastní hry. Je na vás, do jaké míry využijete předpřipravený materiál a hru budete "pouze" hrát, či zda ji pojmete se svými žáky nově.

Téma života v první republice a jejích osobností se mi jevilo jako ideální k výrobě deskové hry. Některé třídy jsou v tomto ohledu tak zkušené a kreativní, že jsou schopné vymyslet hru kompletně od desky po kartičky a různé druhy úkolů či otázek, většinou se výrobě věnují i o přestávkách či doma. Jindy je dobré trošku pomoci a mít něco připraveného, aby se žáci zaměřili spíše na obsah.

Rozhodla jsem se využít jako vzor pravidla a plánek hry Rudolf II., o které jsem již psala zde. Výhoda hracího pole tkví v tom, že se neženete jednoduše z pole START do pole CÍL, ale chodíte stále po desce a musíte k výhře něco nasbírat. (V případě Rudolfa II. ingredience k výrobě kamene mudrců, v případě naší hry alespoň 3 osobnosti z různých oblastí života v první republice). Abyste mohli potřebné kartičky k výhře …

Přemyslovci podruhé, tentokrát s dramatizací

Když mi žáci na konci školního roku psali krátkou zpětnou vazbu a povídali jsme si o tom, co se jim nejvíce líbilo, co jim chybělo a co by mi doporučili změnit, ze společné diskuse vyplynulo následující: mají rádi hraní divadla a scének.
Možností dramatizace je nepřeberně, o lecčems jsem psala již v příspěvku k Letní škole od Paměti národa. Post bellum tuto formu zážitkové pedagogiky velmi propracovaně využívá ve svých workshopech zde.
Tak dokonalé metodiky vám sice nenabídnu, ale i tak byste mohli následující nápad využít a zažít s ním v hodině trochu legrace.
Aktivita bude v podstatě navazovat na činnosti z příspěvku o prvních Přemyslovcích.

1) Nechte žáky, aby si vybrali, jakému našemu slavnému přemyslovskému panovníkovi se chtějí věnovat.
Přemysl Otakar I., Václav I, Přemysl Otakar II., Václav II.2) Podle jejich rozhodnutí by vám měly vzniknout přibližně stejně velké skupiny. Do každé z nich doporučuji připravit materiály, s kterými budou žáci pracovat. Já jsem například používala p…

Příběh v hlavní roli aneb Černé historky ze starověkého Řecka...

Vyprávění příběhů je staré jak lidstvo samo a baví nás všechny v jakémkoliv věku. Nápad tzv. Černých historek od Mindoku znáte pravděpodobně i vy ze svého dětství. Hru jsme hrávali bez kartiček a po táborech kolovaly různé verze tajemných příběhů, které jsme si s baterkou pod spacákem navzájem vyprávěli a snažili se uhodnout, jak se to stalo. Čím děsivější, tím lepší.

Pokud vás princip hry minul, funguje to následujícím způsobem:
Vypravěč (který zná celý příběh) sdělí posluchačům pouze jeho malou část, která zní často záhadně, někdy nesmyslně. Posluchači kladou vypravěči otázky, na které může odpovídat pouze ANO/NE/NENÍ DŮLEŽITÉ. Postupně tak odhalují, co se stalo, že v příběhu platila první řečená věta... Pro školu jsem ovšem mohla z řady od Mindoku využít pouze jedinou vydanou verzi, a to 50 příběhů z temného středověku. A vřele vám je doporučuji, příběhy jsou podle skutečných středověkých postav nebo akcentují všednodenní zvláštnosti středověkého života. Hrajeme je pravidelně a žáci…